• DẠY HỌC DJ

DẠY HỌC DJ

Đức Kenzo là đơn vị đầu tiên phát triển các chương trình đào tạo đa nghành độc nhất dựa trên nền tảng ứng dụng thực tiễn chuyên nghiệp, đem lại giá trị cốt lõi cho học viên.

Đức Kenzo ra đời với sứ mạng: Mang kiến thức thực tiễn chuyên nghiệp, hỗ trợ phát triền sự nghiệp bền vững cho học viên, có tính ứng dụng thực tế cao theo tiêu chí đào tạo.

HỌC DJ — PRO DJ — THƯƠNG HIỆU DJ — SỰ NGHIỆP DJ BỀN VỮNG

Với phương pháp học tập hiện đại từ những chuyên gia DJ, chuyên gia PR hàng đầu trong nghành, theo tỉ lệ 10% lý thuyết, 90% thực hành, giúp các học viên có đươc trải nghiệm kinh nghiệm khi còn đi học.

Đức Kenzo “nơi duy nhất cam kết phát triển thương hiệu sự nghiệp DJ’’

0987981982
0987981982